!-- Facebook Pixel Code -->
<!-- Begin Mailchimp Signup Form --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mc-embedded-subscribe-form input[type=checkbox]{display: inline; width: auto;margin-right: 10px;}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mergeRow-gdpr {margin-top: 20px;}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mergeRow-gdpr fieldset label {font-weight: normal;}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mc-embedded-subscribe-form .mc_fieldset{border:none;min-height: 0px;padding-bottom:0px;}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="mc_embed_signup"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><form action="https://soulyyou.us18.list-manage.com/subscribe/post?u=6d4f8c803fde8bf467b085208&id=19920dc78d" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" novalidate><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mc_embed_signup_scroll"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h2>Få tips och inspiration från Souly You</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="indicates-required"><span class="asterisk">*</span> indicates required</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-EMAIL">E-postadress <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-FNAME">Förnamn </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="FNAME" class="" id="mce-FNAME"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-LNAME">Efternamn </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="LNAME" class="" id="mce-LNAME"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="mergeRow-gdpr" class="mergeRow gdpr-mergeRow content__gdprBlock mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="content__gdpr"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label>Samtycke till kommunikation</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>Souly You AB kommer att använda den information du tillhandahåller i formuläret för att komma i kontakt med dig i syfte att tillhandahålla uppdateringar och marknadsföring. Vänligen meddela oss på vilket sätt du vill höra från oss:</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <fieldset class="mc_fieldset gdprRequired mc-field-group" name="interestgroup_field"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="checkbox subfield" for="gdpr_18259"><input type="checkbox" id="gdpr_18259" name="gdpr[18259]" value="Y" class="av-checkbox gdpr"><span>E-post</span> </label><label class="checkbox subfield" for="gdpr_18263"><input type="checkbox" id="gdpr_18263" name="gdpr[18263]" value="Y" class="av-checkbox gdpr"><span>Direktkontakt</span> </label><label class="checkbox subfield" for="gdpr_18267"><input type="checkbox" id="gdpr_18267" name="gdpr[18267]" value="Y" class="av-checkbox gdpr"><span>Marknadsföring & erbjudanden</span> </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </fieldset><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>Du kan när som helst ändra dig genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten av e-postmeddelanden som du får från oss, eller genom att kontakta oss på info@soulyyou.com. Vi behandlar din information med försiktighet. Besök vår hemsida för mer information om våra integritetspolicy. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="content__gdprLegal"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>We<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>use<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>Mailchimp<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>as<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>our<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>marketing<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>platform<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>. <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>By<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>clicking<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>below<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>to<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>subscribe<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>, <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>you<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>acknowledge<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>that<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>your<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>information<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>will<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>be<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>transferred<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>to<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>Mailchimp<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>for<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>processing<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>. <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>Learn<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>more<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>about<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>Mailchimp<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>'<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>s<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>privacy<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>practices<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>here<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>.</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mce-responses" class="clear"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="response" id="mce-error-response" style="display:none"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="response" id="mce-success-response" style="display:none"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_6d4f8c803fde8bf467b085208_19920dc78d" tabindex="-1" value=""></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="clear"><input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript' src='//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js'></script><script type='text/javascript'>(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[1]='FNAME';ftypes[1]='text';fnames[2]='LNAME';ftypes[2]='text'; }(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--End mc_embed_signup-->