!-- Facebook Pixel Code -->

Konsultuppdrag

Jag hjälper ledare och medarbetare att öka välbefinnandet och bli mer effektiva

Mindfulness på Arbetsplatsen
Mindfulness i Naturen
Ledarskapsutveckling för skolpersonal

Föredrag
Ledarskapsutveckling
Medarbetarutveckling

Personalutvecklingsdagar
Konsult i upphandlade uppdrag

Grunden för all hållbar framgång är en god SMAK – att ha ett starkt, uthålligt och positivt inre tillstånd och detta kan man träna sig till! 

 • Självbild – stärka sin självkänsla och sitt självförtroende
 • Motivation – hitta sina styrkor, drivkrafter och mål
 • Attityder – skapa positiva attityder
 • Känsla – bygga en stark inre känsla

Duktig pedagog med hög måluppfyllelse 

Christina Tunestål har anlitats för arbete som lärare och yrkescoach på Academicum sedan januari 2021. I rollen som lärare har Christina ansvarat för undervisningen i programmet Korta vägen för akademiker som bedrivs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Korta vägen består av olika moduler i bl a arbetslivsorientering, kartläggning och yrkescoachning. Christina har ansvarat för planering, undervisning och dokumentation samt ingått i Academicums lärarlag.

I rollen som yrkescoach har Christina ansvarat för kartläggning av deltagares kompetens, anskaffning av praktik som matchar kompetensområdet samt för uppföljning under praktik.

Christina har oavsett roll visat ett mycket stort engagemang för verksamheten och för sina deltagare. I våra enkätundersökningar erhåller Christina löpande mycket fina omdömen från våra deltagare. Christina är en duktig pedagog med hög måluppfyllelse, oavsett om det handlar om deltagares progression i undervisningen eller om att matcha rätt person till rätt arbetsplats. Många av Christinas deltagare har t ex erbjudits anställning efter genomförd praktik.

Som person är Christina kunnig, trygg och lösningsorienterad med en positiv framtoning som smittar av sig på såväl deltagare som kollegor. Christina är mycket uppskattad som medarbetare, kollega och lärare/yrkescoach.

Jag vill ge Christina mina bästa rekommendationer inför framtida anställningar.

Malmö 2021-11-29

Anette Åström

Verksamhetschef Academicum Utbildning och Bemanning

För framgång kan följande behöva utvecklas och stärkas:

 • Tydligare kommunikation
 • Bättre relationer
 • Hitta och forma sina konkreta mål och gör handlingsplan
 • Skapa och stärka egna resurser
 • Strategier för att hantera hinder

När ni anlitar mig som Förändringspartner kan ni förvänta er positiva resultat.

Så här blev resultatet med mig som Förändringspartner i ledarskapsutveckling

Samarbetet med Christina Tunestål har varit utvecklande och positivt
Christina har förmåga att också trycka på de känsligare och svårare  punkterna och områden för att därmed skapa reflektion och innåtperspektiv som sedan följs av progression.
observationerna gav konkret resultat och intressant att få ta del av era observationer och fingertoppskänla….Detta blev ett kvitto för såväl er kompetens som vår egen.
Vår gemensamma ingång med arbetet alla tillsammans upplevdes som kreativt, eftertänksamt, konkret och precist.Vi hade gemensamt flerat stenar att ”vända på”, reflektera vid och arbeta för utveckling kring.

Cecilia Dufwa, Rektor Annero- och Borggårdsskolan

Fler referenser under fliken referenser

Så här jobbar jag

Min utgångspunkt är att ofta upplever alla  samma svårigheter och utmaningar i den organisaton man är i. Många gånger hittar man inget sätt att närma sig detta på egen hand. Alla sitter på sin del av lösningen.

Jag tar fram processen i samarbete med er. Första steget kan vara en observation med efterföljande intervjuer och redovisning av nuläget och vad man vill uppnå. Sen följer en utvecklingsfas som kan se mycket olika ut och till sist följer en  gemensam reflektion och plan hur man går vidare utan mig.

 

Aktuellt uppdrag:

Jag har uppdrag på Academicum där jag underivsar, coachar, stödjer akademiker för arbetslivet.

Konsultuppdrag jag utfört:

 • Coach  och handledare på Clustera – Stöd och Matchning.
 • Coach, arbetskonsulent inom rehab för Arbetslivsresurs i Malmö 
 • Ledarskapsutvecklare på Annero och Borggårdsskolan i Staffanstorp 
 • Skolkurators uppdrag på friskolor 
 • Konsult/Jobbcoach och Mental Tränare för Mentor Gävle AB 
 • Konsult/jobbcoach för Jensen Education
 • Föreläsare
 • Socionom i samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen dels med arbetssökande 18-65 och dels ensamstående mammor. 

 

Mina kvalifikationer

Se under flik referenser och CV och diplom